Home  /   Jedox

JEDOX …

Jedox Suite מציעה פתרון הכולל מסד נתונים רב-מימדי (OLAP) , קישוריות דינמית לExcel , בסיס נתונים התומך בניהול תהליך ומנוע חוקים, וממשק Web בחבילה אחת. הסוויטה של Jedox דורגה כפתרון הטוב מסוגו בעולם הן במישור הטכנולוגי והן בפרמטרים העסקיים כולל עלות ביחס לתמורה, מהירות יישם ועוד.
הסוויטה של Jedox משפרת באופן משמעותי את יכולות הניתוח והדיווח למגוון נתונים בחברה בדגש על ניתוח ודיווח נתונים פיננסיים. המערכת משמשת ככלי לניהול תזרים המזומנים, תכנון, תקצוב ובקרה המלווה את דרגי הניהול והניתוח השונים ובכללם את עבודת הכלכלנים, האנליסטים והחשבים.
Jedox נותנת בידי משתמש Excel יכולת ניתוח משופרת, מקלה את תחזוקת גיליונות אלקטרוניים ומאפשר עבודת משתמשים במקביל. המערכת מספקת קישוריות לבסיסי נתונים מסוגים שונים, מנוע חוקים, דוחות מובנים ודינאמיים (רב ממדיים) המאפשרים קריאה וכתיבת נתונים למערכת ומגוון יתרונות שלא ניתן ליישמן ב-DWH או בכלי דיווח ארגוניים אחרים.
חברת Jedox הוקמה לפני כ 10 שנים ועם קצב צמחיה שנתי של כ 50% יכולה היום להתגאות ב 100,00 התקנות ויכולת לעמוד כמובילה מול ענקי התעשייה.JEDOX for Excel הוא הפתרון הטוב ביותר למשתמשי ה-EXCEL שמחפשים את היכולת להנות מיתרוהות הגיליון האלקטרוני ביחד עם בסיס נתונים חכם ידידותי וקל לתחזוקה

JEDOX for Excel נועד למשתמש הקצה ומשמש למגוון יישומים במקומות בהם הגיליון האלקטרוני נמצא בקצה גבול היכולת

JEDOX for Excel מאפשר אינטגרציית נתונים עם מצגות PowerPoint וגיליונות Word ומקל על הכנת מסמכיםף דוחות כספיים ומצגות

מנגנון חישוב מהיר  – בניית Business Rules בצורה מהירה וברורה להקצאות וחישוב ערכים שאינם מגיעים באופן גולמי ממערכות המקור  (לדוגמא: הקצאת תקורות,  תחזיות, חישובי עלות ורווחיות).

מערך דוחות ייחודי – המאפשר קישוריות מלאה בין בסיס הנתונים לגיליונות Excel ומאפשר יצירה מהירה של דוחות תכנון, בקרה ודיווח בכל רמה בארגון ולכל בעל עניין במהירות, בדייקנות וביעילות.

Excel 2 Web/Mobile – הפצת גיליון EXCEL לגיליון אלקטרוני בסביבת WEB

תחזוקה עצמית – המשתמש העסקי נגיש לשליפת מידע ולתחזוקה מלאה של המערכת.

ניתוחי רגישות/סימולציות/What if – בחינת חלופות ויכולת תכנון דינאמית (לדוגמא השפעת שינוי שע”ח, עדכון עלויות).

תחזוקת ממדים דינאמית – הקמת הירארכיות ייעודית להקבצות וסכימת ערכים בכל הממדים לרבות ממדי לקוחות חשבונות, עדכון סעיפי תקציב וכד’.

Data Entry – יכולת הזנת נתונים ידנית למערכת באופן ישיר באמצעות מנשק / EXCEL (כגון תקציב, שערי חליפין וכד’) או באמצעות מערך קישור מובנה למגוון בסיסי נתונים.

התאמה לדרישות הרגולציה – מערך הרשאות ובקרה מלא ומתועד על כל שלב בעיבוד יצירה ודיווח של נתונים.


דיווחים כספיים וכלכליים

מערכות תקציב, תחזיות, בקרה תקציבית

מודלים עסקיים – תמחיר, תרחישים סימולציות

ניהול תזרימי מזומנים

אינטגרציית נתונים בקבוצות החזקה וחברות רב-לאומיות

דיווחי מנהלים, מדדים, Dashboards KPI Scorecards


Jedox DB  –  מסד נתונים רב ממדי, כולל מנוע חוקים רב עוצמה, ויכולות Data Entry  מובנות.

Jedox for Excel – אינטגרציה מלאה לתחקור, הזנה, דיווח ועדכון נתונים ומבנים באמצעות גיליונות Excel (או Open Office)

Jedox for Office – אינטגרציה ל-Word ול-PowerPoint

Jedox Web – מנוע תצוגה ייחודי המאפשר יצירת דוחות מגוונים וצפייה בדוחות באמצעות דפדפן WEB. פיתוח הדוחות נעשה בגיליונות אלקטרוניים ומסונכרן לגיליונות אקסל. ניתן לייצר גם דוחות ישירים למול הקובייה.

Jedox ETL– מנוע אינטגרציה המאפשר קריאה/כתיבה מתוך מגוון מקורות נתונים (נתמכים מעל כ-20 סוגים שונים)

Latest Projects

This post is also available in: Hebrew