Home  /   רדימיקס

רדימיקס

רדימיקס

Project description

קבוצת רדימיקס מונה כ 60 מפעלים והינה הגורם המוביל בישראל להספקת חו"ג לבניה. בבעלות קונצרן Cemex
העמסות ותמחיר מפעלים בחברת רדימיקס (מפעלי בטון) יישום מנגנון תמחיר במחצבות אבן וסיד.
בנוסף יושם פרויקט בקרה תקציבית ודיווח כספי.